Privacy & Cookiestatement

SIEVA RECRUITMENT neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. SIEVA RECRUITMENT heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van SIEVA RECRUITMENT bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens door SIEVA RECRUITMENT

SIEVA RECRUITMENT kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van SIEVA RECRUITMENT bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. SIEVA RECRUITMENT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: SIEVA RECRUITMENT gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
   Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt SIEVA RECRUITMENT de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van SIEVA RECRUITMENT. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van SIEVA RECRUITMENT en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van SIEVA RECRUITMENT (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens (waaronder jouw IP-adres) bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: SIEVA RECRUITMENT gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer (en creditcardgegevens), voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

SIEVA RECRUITMENT kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: SIEVA RECRUITMENT deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor SIEVA RECRUITMENT correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit SIEVA RECRUITMENT een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SIEVA RECRUITMENT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt SIEVA RECRUITMENT jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • SIEVA RECRUITMENT spant zich in om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk in Europa te laten plaatsvinden. Indien persoonsgegevens buiten Europa worden verwerkt zal SIEVA RECRUITMENT zich inspannen om deze zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in landen waar een aan AVG gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Indien SIEVA RECRUITMENT de persoonsgegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt, zal Sieva Recruitment hiervoor toestemming vragen aan Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal SIEVA RECRUITMENT de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

  Cookies

  SIEVA RECRUITMENT maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

  Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

   • SIEVA RECRUITMENT maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
   • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

  Links naar andere websites

  Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. SIEVA RECRUITMENT draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

   

  Bewaartermijn persoonsgegevens

  SIEVA RECRUITMENT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor SIEVA RECRUITMENT jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één 1 jaar danwel één 1 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

  Na afloop van de bewaartermijn vernietigt SIEVA RECRUITMENT jouw persoonsgegevens.

   

  Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sieva.nl. SIEVA RECRUITMENT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

  Beveiliging

  SIEVA RECRUITMENT neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SIEVA RECRUITMENT heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

  Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door SIEVA RECRUITMENT of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door SIEVA RECRUITMENT verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met SIEVA RECRUITMENT via info@sieva.nl.

  www.sieva.nl is een website van SIEVA RECRUITMENT. SIEVA RECRUITMENT is als volgt te bereiken:
  Adres: Scheerweide 6
  Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 68309902
  Telefoon: 06-46083306
  E-mailadres: info@sieva.nl

   

  Klachten

  Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door SIEVA RECRUITMENT, verzoekt SIEVA RECRUITMENT je om zo snel mogelijk contact met SIEVA RECRUITMENT op te nemen via info@sieva.nl. SIEVA RECRUITMENT zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

   

  Wijzigingen

  SIEVA RECRUITMENT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

  Meld je hieronder aan voor de inspiratiemail van Sieva Recruitment.

  En mis niks van onze LinkedIn tips, recruitment advies en employer branding.

  ©2024 Sieva Recruitment en Marketing. All rights reserved. Fotografie Time to shine Website realisatie JOR.nl | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden